Original Sports

Fag

Anatomi

Faget Anatomi har fokus på bevægeapparatets anatomi. Kroppens funktionalitet er det centrale, og derfor vil faget indgå i et tæt samarbejde med faget Outdoor Functional Movement & Parkour, så det teoretiske felt direkte bliver afprøvet i praksis. Der vil indgå tværfaglige elementer med bl.a. faget Løb, Trail & OCR. Herved lærer den studerende at analysere forskellige bevægelsesmønstre og de arbejdskrav, der stilles til kroppen – både på et teoretisk og et praktisk niveau.

Anatomi
Fag

Event & Projektstyring

Faget skal give de studerende kendskab til og erfaring med grundlæggende projektstyringsværktøjer, indsigt i projektverdenen med fokus på idræts- og friluftsrelaterede projekter samt erfaring med at udvikle og kvalificere en projektidé. Faget er bygget op omkring de studerendes egne projekter samt forskellige cases, der udgør grundlaget for at anvende og reflektere over fagets indhold.

00event-projekt
Fag

Førstehjælp

Formålet er, at den studerende skal kunne udøve livsgivende førstehjælp. Kurset bliver afviklet under de gældende retningslinjer for et 6 timers Grundkursus i Førstehjælp.

Førstehjælp
Fag

Fysiologi

I Fysiologi skal den studerende erhverve sig indsigt, viden og forståelse inden for kroppens almene fysiologi og arbejdsfysiologi.

Fysiologi
Fag

Bold

Faget har fokus på teknisk og taktisk egenfærdighed i valgte boldspil, men også på generelle begreber i forhold til boldspil. Faget vil ligeledes have fokus på boldspil i et formidlingsmæssigt perspektiv. Den studerende kan konstruere spil og øvelser til forskellige målgrupper, der rammer både de specifikke boldspilsdiscipliner og de generelle elementer ved boldspil.

Bold 2
Fag

Ernæring & Sundhed

Faget skal give de studerende et videnskabelig, fysiologisk, og samfundsmæssigt perspektiv for at kunne forstå sig på ernæring og sundhed. De studerende skal kunne tilrettelægge, vejlede og formidle en kostomlægning, som tager udgangspunkt i det enkelte individs behov.

paulpetersen_ernaering
Fag

Functional movement

I Functional Movement vil den studerende komme igennem en bred vifte af forskellige bevægelsesformer og teoretiske emner. Størstedelen af faget vil være rettet mod certificeringen til Personlig Træner. Den praktiske del af faget vil rumme områder som klassisk styrketræning, gymnastisk styrketræning, yoga og parkour. Faget har til hensigt at brede forståelsen af træning ud på flere områder og inddrager derfor både styrke, udholdenhed, mobilitet, balance og koordination.

Functional movement – 1
Fag

Kommunikation & Undervisning

Faget Kommunikation & Undervisning har fokus på formidlingen af idræt, bevægelse og friluftsliv. Her lærer den studerende om forskellige undervisningsformer, om hvordan man opbygger undervisningen, og om hvordan man som underviser og vejleder fungerer som person. Det gennemgående tema for undervisningen er, at den studerende selv får lov at undervise, vejlede og modtage feedback på sin undervisning.

Kommunikation og udnerivsning
Fag

Livredning

Livredning skal bidrage til, at de studerende lærer at tænke sikkerhedsaspekter ind i deres kommende virke som vejledere og undervisere. Ydermere skal livredning tvinge den friluftsstuderende til at tænke sikkerhed ind i turplanlægning/opgaveløsning og indholdet kobles med fag som Kano og Kajak. For idrætsstuderende kobles livredning og sikkerhedsovervejelser med svømmeaktiviter.

Livredning
Fag

Idrætskultur

Faget Idrætskultur har fokus på at forstå idrætten i relation til samfundet. Den studerende skal kunne analysere idrætten i den sociale, nationale og kønslige kontekst, den indgår i. De studerende skal forstå idrættens samfundsforandrende potentiale.

bold1
Fag

Løb

Løbeinstruktørfaget opdeles i en lige stor andel praktiske og teoretiske moduler. De praktiske moduler har til formål at efterprøve og træne den viden som de teoretiske moduler præsenterer f.eks. specifik tekniktræning eller et udarbejdet træningsprogram. Den teoretiske del udgøres af bl.a. træningslære, løbeteknik, fysiologi og motivation. Fagets teoretiske del vil naturligt indeholde tværfaglige elementer fra fagene Fysiologi, Anatomi og Functional Movement & Parkour.

Løb Trail OCR
Fag

Personlig Træner

I faget inddrages en række emner og aktiviteter, der har relevans for personlig træner uddannelsen til formidler og Personlig Træner. Faget introducerer den studerende til de mange forskellige problemstillinger og udfordringer, der knytter sig til rollen som personlig træner og giver mulighed for refleksion over egen faglighed, personlige- og relationelle kompetencer, livsstil og sundhed. Arbejdet med de forskellige områder foregår i en vekslen mellem fordybelse og overblik, og faget rummer mulighed for at udforske emner, aktiviteter eller uddannelsesrelevante dilemmaer, som er relateret til personlig træning. Med dette fag bliver du certificeret Personlig Træner og optaget i det Europæiske EREPS register.

Personlig træner bevis ehfa
Fag

Rytmisk bevægelse & Dans

Det centrale for faget er både frie bevægelser og koreograferede og faste bevægelsesmønstre. Den studerendes kropslige udtryk og kropsfornemmelse vil endvidere være i fokus. Desuden er refleksion, kropslig udvikling og formidling centralt for faget. Den formidlingsmæssige del af faget indgår i eksamen i Kommunikation & Undervisning. Faget Rytmisk bevægelse & Dans afsluttes med en egenfærdighedseksamen.

paulpetersen_dans-1024×640-1
Fag

Spring

I Spring er egenfærdighed i højsædet. Den studerende vil blive undervist i mange forskellige elementer indenfor springgymnastik og vil her igennem prøve det på egen krop. Derudover vil den studerende selv få lov at undervise og modtage feedback på sin undervisning.

Spring Bevis
Fag

Padel

I Spring er egenfærdighed i højsædet. Den studerende vil blive undervist i mange forskellige elementer indenfor springgymnastik og vil her igennem prøve det på egen krop. Derudover vil den studerende selv få lov at undervise og modtage feedback på sin undervisning.

HIPPO (14 of 37)
Fag

Svømning

Faget Svømning har fokus på planlægning, undervisning og formidling af aktiviteter i vand. Aktiviteterne inkluderer vandtilvænning og grundlæggende færdigheder, aktivitetsformer- og udvikling. Aktiv­iteter, der leder frem til, at der kan arbejdes med de fire stilarter. Udgangspunktet er Svømmeskolens 4 målgrupper samt motionssvømmere. Gennemgående for undervisningen er, at den studerende får mulighed for at undervise og anvende den tillærte viden i praksis samt arbejde med egne færdigheder.

SvømningHavsvømning
Fag

Personlig Udvikling & Samarbejde

Målet med faget er at give den studerende redskaber til personlig udvikling samt styrke de mekanismer der forbedrer samarbejdet mellem de studerende og gruppedynamikken generelt. Således vil den studerende opnå kendskab til målsætningsstrategier, positiv psykologi, grupperoller, ledelse og samarbejde.

Udvikling og samarbejde
Fag

Friluftsliv

Mangler

Udvikling og samarbejde