Institut for Idræt

Om uddannelsen

UDDANNELSEN

Paul Petersens er et institut for idræt og er den ældste eksisterende Idrætsuddannelse

Paul Petersens Idrætsinstitut er Danmarks ældste eksisterende Idrætsuddannelse. Instituttet blev oprettet i 1878 af Paul Petersen, som var en af pionererne inden for kvindegymnastikken. Paul Petersens Idrætsinstitut tilbyder en spændende uddannelse på et højt praktisk fagligt niveau med dertilhørende teori. Det er muligt at specialisere sig indenfor Idrætsdiscipliner eller Friluftslivsdiscipliner.

 

IMG_1872

Institut for Idræt

Vil du gerne vide mere om uddannelsens forskellige linier?

popup_friluftsliv
ORGANISATIONEN

Uddannelsen har følgende organisatoriske rammer: Skolen er en privat uddannelse godkendt under Undervisningsministeriet, som hvert 4. år gennemfører en evaluering af uddannelsen. Evalueringen gennemføres af Danmarks Evalueringsinstitut. Det betyder bl.a., at de studerende kan få SU i forbindelse med deres uddannelse på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Faciliteter (På Location) 3
FORMÅL

Idrætsuddannelsen har til formål at:

Give den studerende formidlingskompetence inden for en række af idrættens kernefagområder. Den studerende skal gennem praksis og refleksion over egen praksis opnå grundlæggende viden om formidling af et kropsligt og bevægelsesmæssigt fagområde, herunder basal læringsteori, basal undervisningsteori og basal kommunikationsteori.

Functional movement
LÆRINGSSYN & METODE

Grundlæggende læringssyn & metode

Uddannelsens grundlæggende læringssyn er fænomenologisk. Tilgangen til læring er inspireret af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Centralt i hans fænomenologi er opgøret med adskillelsestænkningen, der finder sin oprindelse hos den franske filosof René Descartes (1496 – 1650). Centralt i det kartesianske paradigme står et dualistisk princip, der er karakteriseret ved at betragte krop og bevidsthed som to grundlæggende forskellige enheder.

X_outdoor – høj
FACILITETER

Vi bruger både indendørs- og udendørsfaciliteter, og undervisningen foregår både i Danmark og i udlandet

Uddannelsen er hjemmehørende i DGI-Byen med meget favorable idrætsfaciliteter som eksempelvis en stor hal, en mindre hal, en springsal, et bevægelsesrum, et vandkulturhus, en klatrevæg og teorilokaler. Disse faciliteter benyttes i forbindelse med undervisningen på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Kommunikation og udnerivsning
REGELSÆT

Regelsæt for studerende og deres pårørende, aspiranter, vejledere, undervisere, ledelsesgruppe og Advisory Boardet på Paul Petersens Idrætsinstitut:

På Paul Petersens Idrætsinstitut og alle øvrige steder, hvor undervisningen foregår eller i andre sammenhænge, hvor det omhandlende emne har tilknytning til Paul Petersens Idrætsinstitut, skal al dialog, de studerende i mellem, studerende og deres pårørende og aspiranter, underviser/vejledere, Advisory Boardet og ledelsesgruppe imellem, foregå i gensidig respekt.

Regelsæt

Vores værdier

Engagement
Vi er engagerede i vores fag og vores studerende, og vi er begejstrede for idræt og bevægelse. Vi har respekt for forskellighed og er optagede af, at alle bliver en del af fælleskabet – fordi at vi mener, det kan løfte både den enkelte og kollektivet.
Kvalitet
Vi er ambitiøse i forhold til den undervisning, vi tilbyder, og de rammer, vi sætter. Vi stiller krav til hinanden og vores studerende og gennem refleksion, respekt og dialog, stræber vi efter at skabe det bedste grundlag for personlig, faglig og formidlingsmæssig udvikling.
Mod
Vi tør tænke nyt, vi tør tænke anderledes, vi tør skille os ud, vi tør have selverkendelse, vi tør tage ansvar og vi tør bevæge os der, hvor vi flytter personlige og faglige grænser.
Tanke i handling
Praksis er vores udgangspunkt for læring. Vi mener, at den enkeltes faglige og personlige udvikling bør tage udgangspunkt i en forståelse for den uløselige sammenhæng mellem krop, sprog og tanke. Kroppen er vores tilgang til verden og er sammen med ordene og tankerne vejen til dannelse og forandring.
Tradition for fornyelse
Vi værdsætter vores historiske fundament og de værdier, der ligger til grund for Instituttet. Paul Petersens Idrætsinstitut er i sin tid grundlagt på værdier som livsglæde, æstetik, kraft og mod, men det er ikke grundlagt på et enten/eller. I stedet lader vi os inspirere af både/og, og vi forsøger at skabe sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Vi har både tradition for tradition, og vi har tradition for fornyelse.
HISTORIEN BAG

Paul Petersens Idrætsinstitut er Danmarks ældste eksisterende Idrætsuddannelse.

Instituttet blev oprettet i 1878 af Paul Petersen, som var en af pionererne inden for kvindegymnastikken. Uddannelsen var først 3-årig, og senere i 1940´erne blev den 2-årig og fungerede sådan indtil starten af 1970’erne, hvor den pga. nedskæringer blev en 1-årig uddannelse. Paul Petersens Idrætsinstitut har et ønske om igen at forlænge uddannelsen bl.a. for at imødekomme samfundets behov for kompetente formidlere af idræt, sundhed og forebyggelse.

Uddannelsen var indtil 1987 en uddannelse alene for kvinder, men har siden været åben for begge køn.

OLYMPISKE LEGE 1906

Danske kvinder ved De Olympiske “mellemlege” i 1906

Dette var første gang danske kvinder deltog ved De Olympiske Lege. De danske gymnastikpiger fra Paul Petersens Idrætsinstitut vakte begejstring på åbningsdagen i 1906.