Paul Petersens Idrætsinstitut

Om uddannelsen

UDDANNELSEN

Paul Petersen er et institut for idræt og er den ældste eksisterende Idrætsuddannelse

Paul Petersens Idrætsinstitut er Danmarks ældste eksisterende Idrætsuddannelse. Instituttet blev oprettet i 1878 af Paul Petersen, som var en af pionererne inden for kvindegymnastikken. Paul Petersens Idrætsinstitut tilbyder en spændende uddannelse med praktisk fokus, og med dertilhørende teori. Det er muligt at specialisere sig indenfor Idræt eller Friluftsliv.

 

IMG_1872

Uddannelsens linier

Vil du gerne vide mere om uddannelsens forskellige linier?

popup_friluftsliv
ORGANISATIONEN

Uddannelsen har følgende organisatoriske rammer: Instituttet er en privat uddannelse, der er godkendt til SU af Uddannelsesministeriet, som hvert 4. år gennemfører en evaluering af uddannelsen. Det betyder bl.a., at de studerende kan få SU i forbindelse med deres uddannelse på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Faciliteter (På Location) 3
FORMÅL

Paul Petersens Idrætsinstitut har til formål at:

Give den studerende formidlingskompetence inden for en række af idrættens kernefagområder. Den studerende skal gennem praksis og refleksion opnå grundlæggende viden om formidling af et kropsligt og bevægelsesmæssigt fagområde, herunder basal læringsteori, basal undervisningsteori og basal kommunikationsteori.

Functional movement
LÆRINGSSYN & METODE

Grundlæggende læringssyn & metode

Uddannelsens grundlæggende læringssyn er fænomenologisk. Tilgangen til læring er inspireret af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Centralt i hans fænomenologi er opgøret med adskillelsestænkningen, der finder sin oprindelse hos den franske filosof René Descartes (1496 – 1650). Centralt i det kartesianske paradigme står et dualistisk princip, der er karakteriseret ved at betragte krop og bevidsthed som to grundlæggende forskellige enheder.

X_outdoor – høj
FACILITETER

Vi bruger både indendørs- og udendørsfaciliteter, og undervisningen foregår både i Danmark og i udlandet

Uddannelsen er hjemmehørende i DGI-Byen med meget favorable idrætsfaciliteter som eksempelvis en stor hal, en mindre hal, en springsal, et bevægelsesrum, vandkulturhuset, en klatrevæg og teorilokaler. Disse faciliteter benyttes i forbindelse med undervisningen på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Kommunikation og udnerivsning
REGELSÆT

Regelsæt for studerende og deres pårørende, aspiranter, vejledere, undervisere, ledelsesgruppe og Advisory Boardet på Paul Petersens Idrætsinstitut:

Paul Petersens Idrætsinstitut og alle øvrige steder, hvor undervisningen foregår eller i andre sammenhænge, hvor det omhandlende emne har tilknytning til Paul Petersens Idrætsinstitut, skal al dialog, de studerende i mellem, studerende og deres pårørende og aspiranter, underviser/vejledere, Advisory Boardet og ledelsesgruppe imellem, foregå i gensidig respekt.

Regelsæt
FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Er et institut for idræt selvbetalt?

Ja, du betaler en månedlig rate for at gå på Paul Petersens Idrætsinstitut.

For yderligere info se “Generel info”.

Hvor lang er en skemalagt dag på et institut for idræt?

En almindelig studiedag går fra 08.00-09.00 tiden til 15.00-16.00 tiden. I det tidsrum vil undervisningen være bemandet, dvs. der er altid en underviser til stede. Før eller efter undervisningen er de studerende velkomne til at bruge DGI-byens faciliteter.

Får jeg SU under uddannelsen?

Ja. Du kan få op til 9.482 kr. som udeboende i SU. Dette inkluderer et ekstra tillæg. Det er også muligt at tage et SU-lån på op til 3.489 kr. pr. måned.

Kan uddannelsen bruges som et ‘springbræt’ til IFI / SDU?

En betydelig del af dem, som kommer ind på kvote 2 på Idræt på Københavns Universitet og Idræt & Sundhed på Syddansk Universitet er uddannet fra Paul Petersens Idrætsinstitut.

Kan jeg have et studiejob ved siden af uddannelsen?

Ja, du kan som udgangspunkt godt have et job ved siden af uddannelsen. Som Friluftsvejleder studerende skal du dog have in mente, at du vil være i Sverige eller Norge i længere perioder af gangen. Et fleksibelt deltidsjob vil være at foretrække.

Har du andre spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig mandag til fredag mellem 10.00 og 15.00.

Email mail@ppkbh.dk
Tlf. 3329 8025