Om Carl Emmanuel Larsen

Hvem er institutlederen, Carl Emmanuel Larsen?

Carl Emmanuel Larsen er en erfaren institutleder på Paul Petersens Idrætsinstitut, der har en solid baggrund inden for uddannelse og idrætsverdenen. Han er en adjunkt med en kandidatgrad i historie og idræt fra Københavns Universitet, Universität Bern i Schweiz og University of Cambridge i England. Ud over sin uddannelse som idrætslærer på Paul Petersens Idrætsinstitut har han også undervist ved andre institutioner og organisationer.

Carl Emmanuel Larsen, Institutleder på Paul Petersens Idrætsinstitut
Carl Emmanuel Larsen, Institutleder på Paul Petersens Idrætsinstitut

Carl Emmanuel Larsen og hans tidligere erfaring

Emmanuel har tidligere arbejdet som gymnasielærer i historie og idræt ved Roskilde Katedralskole, hvor han også fungerede som PR-formand for lærergruppen. Han har også haft ansættelser i Folketinget, Lærerstandens Brandforsikring, Jette Frölich Design, Københavns Universitet og Kulturafdelingen - Den Sorte Diamant. Inden for idrættens verden har Emmanuel været fodboldtræner og har undervist på både Paul Petersens Idrætsinstitut og Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium. Han har også arbejdet med overvægtige børn på PlusKidz-projektet i Københavns Kommune og forsket i medlemsudvikling for Københavns Boldspil-Union. Derudover har han været leder og arrangør af et af Danmarks største motionsløb, I Nattens Løb, der fandt sted i Københavns centrum i flere år.

 

Underviser i dag i kommunikation, undervisning og idrætskultur

På Paul Petersens Idrætsinstitut underviser Carl Emmanuel Larsen i forskellige fag, herunder kommunikation, undervisning og idrætskultur. Han er dedikeret til at fremme de studerendes forståelse for vigtigheden af kommunikation i idrætsverdenen og træne dem i effektive undervisningsmetoder. Desuden ønsker han at skabe en levende og mangfoldig idrætskultur på instituttet, hvor de studerende kan dyrke deres passion for sport og udvikle sig både fysisk og mentalt.

Carl Emmanuel Larsen er en inspirerende og engageret institutleder, der bringer sin omfattende erfaring og ekspertise ind i undervisningen på Paul Petersens Idrætsinstitut. Han er dedikeret til at hjælpe de studerende med at opnå deres fulde potentiale og skabe en berigende og stimulerende læringsmiljø.

 

Hvad er Paul Petersens Idrætsinstitut?

Carl Emmanuel Larsen har en dyb og brændende passion for Paul Petersens Idrætsinstitut. Instituttet, som blev grundlagt i 1878 af Paul Petersen, er ikke blot Danmarks ældste eksisterende idrætsuddannelse, men også en institution med en unik historie og betydning i dansk idrætsverden.

Fra begyndelsen var instituttet en banebrydende kraft inden for kvindegymnastikken. Paul Petersen var en visionær pioner, der satte fokus på kvinders deltagelse og betydning i idrætslivet. Den oprindelige uddannelse ved instituttet var en 3-årig uddannelse. Senere, i 1940'erne, blev den reduceret til en 2-årig uddannelse, og i 1970'erne blev den yderligere forkortet til kun 1 år på grund af nedskæringer.

I dag har Paul Petersens Idrætsinstitut et brændende ønske om at genetablere den længere uddannelsesvarighed. Dette ønske stammer fra behovet for at imødekomme samfundets voksende efterspørgsel efter kompetente formidlere inden for idræt, sundhed og forebyggelse. Carl Emmanuel Larsen deler dette ønske og er dedikeret til at styrke instituttets position som en førende uddannelsesinstitution inden for idrætsverdenen.Med sin passion for idrætsuddannelse og dybe engagement i Paul Petersens Idrætsinstitut arbejder Carl Emmanuel Larsen målrettet på at forbedre og udvikle uddannelsen. Han er opsat på at skabe et stimulerende og berigende læringsmiljø, hvor studerende kan trives og udvikle deres færdigheder som formidlere af idræt og sundhed.

Carl Emmanuel Larsen erkender vigtigheden af at give de kommende generationer af idrætsformidlere en solid og omfattende uddannelse. Han ser instituttet som en kraftfuld platform for at uddanne og inspirere de studerende til at blive aktive bidragsydere til samfundets sundhed og velvære gennem idræt og bevægelse.

Gennem sin dedikation og lidenskab for Paul Petersens Idrætsinstitut formidler Carl Emmanuel Larsen en stærk vision om at forme fremtiden for idrætsuddannelsen i Danmark. Hans arbejde og engagement er med til at sikre, at instituttet fortsat er en respekteret og anerkendt uddannelsesinstitution, der uddanner kompetente og inspirerende idrætsformidlere.

 

Carl Emmanuel Larsens mål og drømme for instituttet

Carl Emmanuel Larsens formål med uddannelsen ved Paul Petersens Idrætsinstitut er mangfoldigt og omfattende. Han ønsker at give de studerende en solid platform til at udvikle deres færdigheder og viden inden for en række kernediscipliner inden for idræt og friluftsliv, samtidig med at formidling er den røde tråd gennem hele uddannelsen.

En vigtig målsætning for Carl Emmanuel Larsen er at forbedre de studerendes egne færdigheder inden for idræt og friluftsliv. Ved at fokusere på formidling som en central del af uddannelsen, sikrer han, at de studerende ikke kun bliver dygtige udøvere, men også er i stand til at formidle deres viden og passion videre til andre.

En anden væsentlig del af formålet er at give de studerende en solid teoretisk viden inden for anatomi, fysiologi, sundhed, ernæring, friluftsliv og idrætshistorie. Denne teoretiske viden supplerer og styrker de praktiske færdigheder og er også centreret omkring formidling. Carl Emmanuel Larsen ønsker at ruste de studerende med en bred vifte af viden, der gør dem i stand til at forstå og kommunikere vigtigheden af idræt og friluftsliv i en bredere kontekst.

Desuden er det Carl Emmanuel Larsens mål at give de studerende et solidt grundlag for at forfølge karrieremuligheder inden for idræts- og friluftslivsrelaterede erhverv. Dette opnås gennem projekstyrings-, event- og praktikforløb, hvor de studerende får praktisk erfaring og indsigt i branchen. Carl Emmanuel Larsen ser dette som en vigtig del af uddannelsen for at sikre, at de studerende er klædt på til at lykkes i deres fremtidige professionelle liv.

En væsentlig del af formålet er også at udvikle de studerende personligt. Gennem dialog, refleksion og evaluering skabes der et stærkt fundament for personlig udvikling. Carl Emmanuel Larsen lægger vægt på, at de studerende udfordres og flytter grænser inden for et bredt idrætsbegreb og et alsidigt udbud af teoretiske fag. Dette styrker de studerendes handlekompetence og sociale kompetencer og bidrager til deres personlige vækst.

Samlet set stræber Carl Emmanuel Larsen efter at skabe en uddannelse ved Paul Petersens Idrætsinstitut, der ikke kun danner dygtige og vidende idrætsudøvere, men også formidlere, der er i stand til at gøre en forskel inden for idræt, sundhed og friluftsliv. Han ønsker at inspirere og styrke de studerendes evner til at engagere og motivere andre og derigennem bidrage til samfundet.