Førstehjælpsbevis

Processen mod beviset 

Arbejdsformen mod at opnå sit Førstehjælpsbevis er både holdundervisning, gruppearbejde samt praktiske øvelser. 

Hvad lærer du 

Som Førstehjælper lærer du at indtænke de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ind i dit fremtidige arbejde som underviser og vejleder. 

Friluft: På Friluftslinien får du 8 timers maritim førstehjælp gennem Dansk Førstehjælpsråd, og du har 20 timers praktisk og teoretisk arbejde med hypotermi og kuldecases.

 

Førstehjælp

Hvordan kan du bruge det

Du bliver i stand til at holde liv i eller genoplive personer indtil et redningsmandskab kan tage over. 

Dette bevis er nødvendigt og obligatorisk for at kunne varetage rollen som underviser og vejleder i nogle af de risikofyldte fag som Paul Petersens Idrætsinstitut tilbyder. 

 

Førstehjælpsbevis