Tobrebsklatreinstruktør

Processen mod beviset 

I Klatring som fag udvikler du din bevægelseshorisont gennem arbejdet med både dine mentale og fysiske potentialer.  

Hvad lærer du

Igennem klatreforløbet opnår du fysisk styrke, tekniske kompetencer og beriges gennem mødet med dine mentale barrierer. 

Emnerne som skaber rammen om faget er sikkerhed, bouldering, formidling, udstyr, klatreteori og -historie 

 

Klatring

Hvordan kan du bruge det

Med Toprebsklatreinstruktørbeviset opnår du de færdigheder og kompetencer der skal til, for at blive en fokuseret Toprebsinstruktør, som kan varetage undervisning i toprebsklatring og bouldering samt kunne tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med klatring på topreb.

Du uddannes til Toprebsinstruktør i1 efter Dansk Klatreforbuds normer.

 

X_outdoor – høj