Friluftsvejleder

Fag

Vinterfjeld

Vinterfjeld er et dobbeltstrenget fag, hvor den studerendes egenfærdighed og vejledningsevner skal indgå i et frugtbart samspil. Faget er drevet af praktiske udfordringer på pisten og i fjeldet, og den studerende skal gennem det seks uger lange vinterfjeldforløb arbejde med Telemark og med Turski.

Vinterfjeld
Fag

Turledelse, Logistik & Sikkerhed

I faget Turledelse, Logistik & Sikkerhed arbejdes der frem imod at den studerende afslutningsvis skal have opbygget kompetencer til selv at planlægge og afvikle en vandretur med reelle turdeltagere.

Turledelse
Fag

Kano

Kernen i faget er egenfærdighed og formidling. At være en god kanounderviser kræver et højt egenfærdighedsniveau, både padleteknisk og sikkerhedsmæssigt, men den gode kanounderviser kan også vurdere rutevalg, gruppesammensætning samt egne begrænsninger i forhold til vind og vejr.

SONY DSC
Fag

Havkajak

Danmarks enorme kystlinje taget i betragtning er Havkajak en af grundsøjlerne i det danske friluftsliv. På Paul Petersens Idrætsinstitut arbejdes der med Havkajak som et unikt turredskab, der åbner op for fordybelse i teknik, sikkerhed, naturoplevelser og kulturhistorie. Den studerende skal udvikle sine evner til varetagelse af undervisning i brug af havkajak ved kysten i en reflekteret pædagogisk ramme under hensyntagen til tryghed og sikkerhed for deltagerne.

IMG_1873
Fag

Event & Projektstyring

Faget skal give de studerende kendskab til og erfaring med grundlæggende projektstyringsværktøjer, indsigt i projektverdenen med fokus på idræts- og friluftsrelaterede projekter samt erfaring med at udvikle og kvalificere en projektidé. Faget er bygget op omkring de studerendes egne projekter samt forskellige cases, der udgør grundlaget for at anvende og reflektere over fagets indhold.

00event-projekt
Fag

Trekking, Basic & Bushcraft

Trekking, Basic & Bushcraft er fundamentet for alle friluftsaktiviteter. Basisfriluftslivets grundelementer og at kunne begå sig i naturen både ved hjælp af moderne udstyr og ved hjælp af gamle Bushcraftmetoder er grundlæggende for faget. At kunne holde sig tør, varm og mæt er forudsætningen for at have overskud til at hjælpe andre, og det er en forudsætning for at kunne være en god friluftvejleder, uanset hvad aktiviteten måtte være.

Trekking, Basic & Bushcraft 2
Fag

Naturlære

Faget Naturlære har fokus på den natur, den studerende i løbet af studiet kommer i kontakt med. Dette foregår gennem en praktisk tilgang, hvor alle sanser bliver taget i brug. Naturlære tager derfor afsæt i vores tilstedeværelse i naturen, hvor de studerende lærer at respektere naturen, anvende naturen som ressource ligesom adgangen til og færden i naturen indgår.

Naturlære
Fag

Functional Movement

Det centrale i faget er den studerendes bevidsthed om kroppens funktionelle bevægelsesmønstre og i forlængelse heraf, den studerendes evne til at strukturere og gennemføre funktionelle træningsforløb tilpasset og velegnet til forskellige friluftsaktiviteter.

Functional movement – 1
Fag

Førstehjælp & Wilderness First Aid

Formålet er, at den studerende skal kunne udøve livsgivende førstehjælp. Kurset bliver afviklet under de gældende retningslinjer for et 8 timers Grundkursus i Førstehjælp.

Førstehjælp
Fag

Klatring

Klatring er et vigtigt element indenfor en bred forståelse af bevægelse. Vi er skabt til at bevæge os: til at klatre, kravle, hoppe, løfte, hænge og kaste. Bevægelse er fysisk, men også mentalt. Uden bevægelse går livet I stå. Bevægelse hjælper med at stilne sindet. ’En svag krop giver et svagt sind’. Klatring vil blive brugt som et redskab til at tilgå fysisk styrke og teknik, samt mentale forhindringer og barrierer i vores indre som bliver evidente igennem denne bevægelsespraksis.

Klatring
Fag

Kommunikation & Undervisning

Faget Kommunikation & Undervisning har fokus på formidlingen af idræt, bevægelse og friluftsliv. Her lærer den studerende om forskellige undervisningsformer, om hvordan man opbygger undervisningen, og om hvordan man som underviser og vejleder fungerer som person. Det gennemgående tema for undervisningen er, at den studerende selv får lov at undervise, vejlede og modtage feedback på sin undervisning.

Kommunikation og udnerivsning
Fag

Værkstedsfag

Værkstedsfag handler om respekten for friluftslivets udstyr. Faget handler om den enkeltes evne til at vedligeholde, reparere og bygge sit eget udstyr med interesse for både proces og produkt. Færdigheder i faget opnås gennem gentagende oplevelser, der bliver til erfaringer og automatiseres via udøvelse i forskelligt terræn og klima – dette niveau er ikke nødvendigvis udstyrsafhængig, og på Paul Petersen arbejdes bredt hen mod, at den studerende får oplevelser med meget forskelligt udstyr, for derved at få forståelse for det udstyr, deres kommende elever møder op med.

14vaerkstedsfag
Fag

Friluftskultur & -historie

Naturlære
Fag

Bikepacking

Cyklen er en stor del af de fleste danskeres liv og et oplagt turredskab til at forlade alfarvej for at tage på lokale samt fjerne eventyr. I faget bikepacking indføres den studerende i forskellige former for bikepacking, pakning af cyklen, turplanlægning og sikkerhed. Der er en kreativ og eksperimenterende tilgang med fokus på egenfærdighed igennem praktiske workshops og øvelser, så den studerende bliver komfortabel med at tage på bikepackingture alene og med en gruppe.

BP4
Fag

Personlig Udvikling & Samarbejde

Mangler

placeholder