X-Outdoor

Fag

Anatomi

Faget Anatomi har fokus på bevægeapparatets anatomi. Kroppens funktionalitet er det centrale, og derfor vil faget indgå i et tæt samarbejde med faget Outdoor Functional Movement & Parkour, så det teoretiske felt direkte bliver afprøvet i praksis. Der vil indgå tværfaglige elementer med bl.a. faget Løb, Trail & OCR. Herved lærer den studerende at analysere forskellige bevægelsesmønstre og de arbejdskrav, der stilles til kroppen – både på et teoretisk og et praktisk niveau.

Anatomi
Fag

Event & Projektstyring

Faget skal give de studerende kendskab til og erfaring med grundlæggende projektstyringsværktøjer, indsigt i projektverdenen med fokus på idræts- og friluftsrelaterede projekter samt erfaring med at udvikle og kvalificere en projektidé. Faget er bygget op omkring de studerendes egne projekter samt forskellige cases, der udgør grundlaget for at anvende og reflektere over fagets indhold.

Event & Projektstyring
Fag

Førstehjælp

Formålet er, at den studerende skal kunne udøve livsgivende førstehjælp. Kurset bliver afviklet under de gældende retningslinjer for et 8 timers Grundkursus i Førstehjælp.

Førstehjælp
Fag

Fysiologi

I Fysiologi skal den studerende erhverve sig indsigt, viden og forståelse inden for kroppens almene fysiologi og arbejdsfysiologi.

Klasseundervisning
Fag

Street-Bold

Boldfaget på X-Outdoor har fokus på det selvorganiserede boldspil. Varianter af eksisterende boldspil som basketball eller volleyball afprøves udendørs og struktureres efter vind, vejr og øvrige forhold. Faget giver et indblik i streetkulturen og det strukturerede kaos som eksisterer omkring disse boldspil.

bold1
Fag

Ernæring & Sundhed

Faget skal give de studerende et videnskabelig, fysiologisk, og samfundsmæssigt perspektiv for at kunne forstå sig på ernæring og sundhed.

paulpetersen_ernaering
Fag

Functional Movement

I Functional Movement bliver den studerende introduceret til en bred vifte af bevægelsesformer og teoretiske emner. Størstedelen af faget vil være rettet mod certificeringen til Personlig Træner. Functional Movement tager udgangspunkt i udendørs funktionel bevægelsestræning og den praktiske del af faget vil derfor indeholde emner som gymnastisk styrketræning, mobilitet og parkour. I Functional Movement bredes forståelsen af træning ud på flere områder og der arbejdes derfor både med elementer som styrke, udholdenhed, koordination, balance og mobilitet.

Outdoor Functional movement og parkour
Fag

Kommunikation & Undervisning

Faget Kommunikation & Undervisning har fokus på formidlingen af idræt, bevægelse og friluftsliv. Her lærer den studerende om forskellige undervisningsformer, om hvordan man opbygger undervisningen, og om hvordan man som underviser og vejleder fungerer som person. Det gennemgående tema for undervisningen er, at den studerende selv får lov at undervise, vejlede og modtage feedback på sin undervisning.

Kommunikation og udnerivsning
Fag

Livredning

Livredning skal bidrage til, at de studerende lærer at tænke sikkerhedsaspekter ind i deres kommende virke som vejledere og undervisere. Ydermere skal livredning tvinge den friluftsstuderende til at tænke sikkerhed ind i turplanlægning/opgaveløsning og indholdet kobles med fag som Kano og Kajak. For idrætsstuderende kobles livredning og sikkerhedsovervejelser med svømmeaktiviter.

Livredning
Fag

Klatring

Klatring er et vigtigt element indenfor en bred forståelse af bevægelse. Vi er skabt til at bevæge os: til at klatre, kravle, hoppe, løfte, hænge og kaste. Bevægelse er fysisk, men også mentalt. Uden bevægelse går livet I stå. Bevægelse hjælper med at stilne sindet. ’En svag krop giver et svagt sind’. Klatring vil blive brugt som et redskab til at tilgå fysisk styrke og teknik, samt mentale forhindringer og barrierer i vores indre som bliver evidente igennem denne bevægelsespraksis.

Klatring
Fag

Løb, Trail & OCR

Faget Løb, Trail & OCR indeholder både praktiske og teoretiske moduler. De praktiske moduler har til formål at efterprøve og træne den viden, som de teoretiske moduler præsenterer. En del af undervisningen vil finde sted i naturen omkring og i KBH. De studerende vil stifte bekendtskab trail løb samt OCR løbetræning. Den teoretiske del udgøres af bl.a. træningslære, løbeteknik, fysiologi og motivation. Fagets teoretiske del vil naturligt indeholde tværfaglige elementer fra fagene Fysiologi, Anatomi, Outdoor Functional Movement & Parkour og Personlig Træning.

Løb Trail OCR
Fag

Personlig Træner

I faget inddrages en række emner og aktiviteter, der har relevans for personlig træner uddannelsen til formidler og Personlig Træner. Faget introducerer den studerende til de mange forskellige problemstillinger og udfordringer, der knytter sig til rollen som personlig træner og giver mulighed for refleksion over egen faglighed, personlige- og relationelle kompetencer, livsstil og sundhed. Arbejdet med de forskellige områder foregår i en vekslen mellem fordybelse og overblik, og faget rummer mulighed for at udforske emner, aktiviteter eller uddannelsesrelevante dilemmaer, som er relateret til personlig træning. Med dette fag bliver du certificeret Personlig Træner og optaget i det Europæiske EREPS register.

Personlig træner bevis ehfa
Fag

Surf

I faget Surf er bølger, hav og den omkringliggende natur rammen for læring.
Fagets overordnede formål er at ruste de studerende og give dem grundlæggende fysiske og psykiske færdigheder således, at de på egen hånd bliver i stand til at surfe, med indsigt i sikkerhed, vejrforhold samt teknik.

paulpetersen_surf-1024×640-1 (1)
Fag

Svømning / Open-water

I faget Open-water lærer den studerende at færdes i havvand. Faget forløber over 4 måneder i efteråret hvoraf 2 måneder foregår i havet. I November/December rykkes undervisningen ind i svømmehallen.

SvømningHavsvømning
Fag

Yoga

Yogaforløbets omdrejningspunkt er en blanding mellem yoga i praksis og yoga gennem teori, refleksion og formidling. Den studerendes egenfærdighed og kendskab til en omfattende yogapraksis er i fokus og den studerende får et indblik i yogaens og meditationens store verden gennem grundlæggende øvelser og teknikker og gennemgår 100 timers yogaundervisning.

100 timers Yoga bevis
Fag

Personlig Udvikling & Samarbejde

Målet med faget er at give den studerende redskaber til personlig udvikling samt styrke de mekanismer der forbedrer samarbejdet mellem de studerende og gruppedynamikken generelt. Således vil den studerende opnå kendskab til målsætningsstrategier, positiv psykologi, grupperoller, ledelse og samarbejde.

Udvikling og samarbejde
Fag

Padel

Målet med faget er at give den studerende redskaber til personlig udvikling samt styrke de mekanismer der forbedrer samarbejdet mellem de studerende og gruppedynamikken generelt. Således vil den studerende opnå kendskab til målsætningsstrategier, positiv psykologi, grupperoller, ledelse og samarbejde.

HIPPO (35 of 37)
Fag

Friluftsliv

Mangler

placeholder