HISTORIEN BAG

Paul Petersens Idrætsinstitut er Danmarks ældste eksisterende Idrætsuddannelse.

Instituttet blev oprettet i 1878 af Paul Petersen, som var en af pionererne inden for kvindegymnastikken. Uddannelsen var først 3-årig, og senere i 1940´erne blev den 2-årig og fungerede sådan indtil starten af 1970’erne, hvor den pga. nedskæringer blev en 1-årig uddannelse. Paul Petersens Idrætsinstitut har et ønske om igen at forlænge uddannelsen bl.a. for at imødekomme samfundets behov for kompetente formidlere af idræt, sundhed og forebyggelse.

Uddannelsen var indtil 1987 en uddannelse alene for kvinder, men har siden været åben for begge køn.

Vores værdier

Engagement
Vi er engagerede i vores fag og vores studerende, og vi er begejstrede for idræt og bevægelse. Vi har respekt for forskellighed og er optagede af, at alle bliver en del af fælleskabet – fordi at vi mener, det kan løfte både den enkelte og kollektivet.
Kvalitet
Vi er ambitiøse i forhold til den undervisning, vi tilbyder, og de rammer, vi sætter. Vi stiller krav til hinanden og vores studerende og gennem refleksion, respekt og dialog, stræber vi efter at skabe det bedste grundlag for personlig, faglig og formidlingsmæssig udvikling.
Mod
Vi tør tænke nyt, vi tør tænke anderledes, vi tør skille os ud, vi tør have selverkendelse, vi tør tage ansvar og vi tør bevæge os der, hvor vi flytter personlige og faglige grænser.
Tanke i handling
Praksis er vores udgangspunkt for læring. Vi mener, at den enkeltes faglige og personlige udvikling bør tage udgangspunkt i en forståelse for den uløselige sammenhæng mellem krop, sprog og tanke. Kroppen er vores tilgang til verden og er sammen med ordene og tankerne vejen til dannelse og forandring.
Tradition for fornyelse
Vi værdsætter vores historiske fundament og de værdier, der ligger til grund for Instituttet. Paul Petersens Idrætsinstitut er i sin tid grundlagt på værdier som livsglæde, æstetik, kraft og mod, men det er ikke grundlagt på et enten/eller. I stedet lader vi os inspirere af både/og, og vi forsøger at skabe sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Vi har både tradition for tradition, og vi har tradition for fornyelse.
OLYMPISKE LEGE 1906

Danske kvinder ved De Olympiske “mellemlege” i 1906

Dette var første gang danske kvinder deltog ved De Olympiske Lege. De danske gymnastikpiger fra Paul Petersens Idrætsinstitut vakte begejstring på åbningsdagen i 1906.