Paul Petersens Idrætsinstitut

Tag en idrætsuddannelse

Bliv Skiinstruktør

Kickstart din karriere med en anerkendt friluftsvejleder uddannelse, fra Danmarks ældste Idrætsinstitut. Her bliver du også Skiinstruktør.

Studiestart 1. september 2020

Skiinstruktør
Play Video
“Dygtige, engagerede og kompetente mennesker der er drivkraften bag denne uddannelse. Jeg vil til en værd tid anbefale Paul Petersens idrætsinstitut”

Rikke Rasmussen
★★★★★ 
på Facebook

“Drømmen for idrætsglade folk ???????? Utroligt dygtige undervisere, og spændende fag.”
idrætsuddannelse

Magnus Lund
★★★★★ 
på Facebook

“Bare gør det! Du kommer ikke til at fortryde!!”

Thomas Mogensen
★★★★★ 
på Facebook

Gør en forskel

Tag en uddannelse der betyder noget

På Mountainbike i naturen

Rejser & naturoplevelser

Der er en vigtig balance imellem teori og praksis, og som elev på Friluftslinien lærer du teorien og får lov at afprøve den. 

Du bliver udfordret i kano på fossende elve, i Havkajak langs kysten og med vandrestøvler samt ski i Jotunheimens centralmassiv.

Kajakundervisning

Instruktør certificering

Du får internationalt anerkendte beviser på det du har lært. 

• Telemarkskiinstruktør
• Førstehjælp
• Havkajak instruktur
• Kano instruktør
• Toprebsklatreinstruktør
• Basinlivredder
• Mountainbike

Friluftsvejlederlinien i naturen

Skab et solidt fundament

Alle instruktørbeviserne understøttes af vores fag omkring Naturlære, Friluftshistorie, Fysologi, Værkstedsfag og Kommunikation & Undervisning – Det giver et solidt fundament for en spændende karrierer.

Skiinstruktør

Anmeldelse

Dygtige, engagerede og kompetente mennesker der er drivkraften bag denne uddannelse. Jeg vil til en værd tid anbefale Paul Petersens idrætsinstitut.
star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5
Rikke Rasmussen Tidligere studerende

Klar til at ansøge?

Ring hvis du har spørgsmål

Tlf. 33 29 80 25

1 %
Er i job inden for 12 måneder
1 %
er i uddannelses­relevante brancher
1 %
Dimmitender bruger dagligt hvad de har lært

Bliv Skiinstruktør på 10 måneder

Bliv Ski instruktør i Telemark på Danmarks ældst eksisterende Idrætsuddannelse. På Paul Petersens Idrætsinstitut kan du på 10 måneder tage en Idrætsuddannelse og blive certificeret Friluftsvejleder. Instituttet tilbyder en spændende Idrætsuddannelse på et højt praktisk niveau med dertilhørende teori.

Som Friluftsvejleder fra Paul Petersens Idrætsinstitut bliver du uddannet Skiinstruktør i Telemark. 

Når du er færdiguddannet Friluftsvejleder fra Paul Petersens Idrætsinstitut, er du med i et fællesskab for livet. Du får en masse nye venner med samme passion og drive som dig! Paul Petersens Idrætsinstitut er beliggende i hjertet af København. Som studerende på uddannelsen modtager du SU samt SU-tillæg.

Fagets identitet

Vinterfjeld er et dobbelt strenget fag, hvor den studerendes egen færdighed og vejledningsevner skal indgå i et frugtbart samspil. Faget er drevet af praktiske udfordringer på pisten og i fjeldet, og den studerende skal gennem det seks uger lange vinterfjeldforløb arbejde med Telemark og Turski. 

Målet med faget er at den studerende efter et bestået forløb er eksamineret Norsk Skiinstruktør i Telemark, samt være i stand til at tage en gruppe med på fjeldet. 

Forløb og emner vi kommer igennem

Undervisningen til skiinstruktør med speciale i Telemarkski skal sikre, at vores studerende lever op til den Norske Skiskoles krav i henhold til telemarkinstruktørprøven. Dette betyder, at vores Friluftsstuderende vil modtage undervisning i telemarkdisciplinens tekniske grundprincipper:

 • Off-piste teknik kontra pisteteknik, 
 • Skiskoledidaktik 
 • Basal skipædagogik. 

Undervisningen i Telemark vil derudover berører skiregler, sikkerhed og skadesforebyggende arbejde. 

Undervisningen til skiinstruktør med speciale i turski tager udgangspunkt i den studerendes evne til at begå sig på vinterfjeldets præmisser. 

Emnet omfatter basal turteknik, herunder: 

 • Skiteknik, 
 • Udstyrslære
 • Smøreteknik 
 • Førstehjælp på vinterfjeld 
 • Hypotermi 

Basisvinterfjeld har fokus på overnatning i telt og snehule, orientering og madlavning. Der vil være teoretiske og praktiske øvelser med fokus på at skredvurdere forskelligt terræn og introduktion til skibestigning samt off-piste på turski. Herudover vil undervisningen indeholde skihistorie, der har fokus på eventyr, udvikling, form og funktion. Vigtigt for faget er det videre arbejde med den studerendes færdigheder i skiværkstedet.

Kompetencer

I undervisning til Skiinstruktør med speciale i telemark og turski, tilstræbes det, at vores studerendes forudsætninger og forventninger til fagets niveau indgår i et gavnende forhold. Faget er turbårent og praksisfunderet. Telemarkundervisningen har som udgangspunkt fokus på egenfærdighed og i forlængelse heraf arbejdes der med disciplinens forhold til skiinstruktørrollen. Undervisningen i Turski vil også indledningsvis have fokus på egenfærdighed, men udvikler sig taksonomisk mod et større fokus på den studerendes rolle som Friluftsvejleder og fører af en gruppe på fjeldet, herunder gruppedynamik, samarbejde og gruppeledelse.

Arbejdsformer

Vejledning er den bærende undervisningsform og praktisk erfaringsdannelse er den gennemgående vej til udvikling af færdigheder til skiinstruktør med både Telemark og Turski som speciale. Endvidere vil vores Friluftsstuderende gøre bekendtskab med forskellige læringsstile, herunder begreber som:

 • Visuel
 • Auditiv
 • Kinæstetisk perception. 

I undervisningen vil der skabes refleksioner over praksis og teori, og der vil blive gjort brug af arbejdsformer for både hele holdet, niveaudelte grupper og i én til én situationer. Endvidere skal de studerende i forbindelse med både Telemark og Turski instruere hinanden i et omfang tilpasset den enkeltes forudsætninger og niveau. Den studerende og vejlederne arbejder tæt sammen om at finde nye veje til læring, som er niveau-baserede og tager hensyn til både den enkelte såvel som gruppen. 

Undervisningen

Vores Friluftsstuderende skal undervejs aflevere turplaner og undervisningsplaner, og der vil være indlagt gruppearbejde med fremlæggelser. Herudover skal den studerende gennemføre:

 • Egenfærds tur 
 • 50 km-test, 
 • Gennemgå 12 timers undervisningspraktik på fjeldet med Idrætsliniens Original Sports hold.

Den studerende skal føre logbog undervejs med refleksion over personlig udvikling, læring og oplevelse.

Eksamen

Instruktøreksamen trin 1 Telemark defineres af Den Norske Skiskole, og her vægtes

 • Egenfærdighed
 • Skolesving
 • Formidlingsevner i forbindelse med instruktørpraksis. 

Eksamen består af både en praktisk og en teoretisk prøve. Instruktøreksamen vurderes bestået/ikke bestået. Turski delen består af en teoriprøve og en teknikprøve under 50 km testen, samt en helhedsvurdering i forhold til den undervisning vores studerende gennemfører. Der gives èn samles karakter efter 7-trinsskalaen i forbindelse med Turski.

Stadig i tvivl?

4 Hurtige om uddannelsen

Uddannelsens varighed

Bliv Idrætslærer på 10 måneder

SU under uddannelse

Få op til 8.573,- om måneden

Midt i København

Danmarks ældste Idrætsuddannelse i hjertet af København

Bliv certificeret

Instruktør-certificering efter anerkendte forbunds normer

Rejser

Gennem uddannelsen får du set Europa gennem flere spændende rejser

Rejser med Idrætsuddannelsen

Invester i din fremtid

En uddannelse for livet

Vi har fokus på dig

Paul Petersens Idrætsinstitut har tradition for at være nytænkende og udfordre status quo, hvilket afspejler sig i den måde vi underviser på.

Den personlige udvikling er i højsæde, og vi underviser ud fra et helhedsorienteret synspunkt med vejledning som bærende læringsprincip.

Bliv ufordret

Praksis er vores udgangspunkt for læring. Vi mener, at den enkeltes faglige og personlige udvikling bør tage udgangspunkt i en forståelse for sammenhængen imellem det teoretiske og udførslen af det praktiske. 

Vi giver dig redskaber, som du får mulighed for at prøve i sikre rammer og på den måde danne dig dine egne erfaringer.

Det arbejder vores dimmitender med

Paul Petersens Idrætsinstitut tilbyder en Idrætsuddannelse på et højt niveau. Uddannelsen giver ret til betegnelsen faglærer, formidler eller konsulent i idræt, friluftsliv og sundhed.

Den kvalificerer til ansættelser indenfor en bred vifte af arbejdspladser, der beskæftiger sig med fysisk aktivitet, idræt, sport, friluftsliv, sundhed, formidling, opstart og styring af projekter, samarbejde med kolleger eller servicering af kunder.

Klar til at ansøge?

Ring hvis du har spørgsmål

Tlf. 33 29 80 25

Ofte stillede spørgsmål

Er uddannelsen sevlbetalt?

Ja, du betaler en månedlig rate for at gå på Paul Petersens Idrætsinstitut. 

Find yderligere information under “Generel info”

Hvor lang er en skemalagt dag?

En almindelig studiedag går fra 8-9 tiden til 15-16 tiden. I det tidsrum vil alt undervisning være bemandet, dvs. der er altid en underviser til stede. Før eller efter undervisningen er de studerende velkomne til at bruge DGI-byens faciliteter.

Får jeg SU?

Ja. Du kan få op til 8.573,- som udeboende i SU. Dette inkluderer et ekstra tillæg.

Kan uddannelsen bruges som et ‘springbræt’ til IFI / SDU?

Den seneste undersøgelse viser at ca. 50% af dem der kommer ind på kvote 2 er uddannet fra Paul Petersens Idrætsinstitut.

Kan jeg have et studiejob ved siden af?

Ja, du kan som udgangspunkt godt have et job ved siden af uddannelsen. Som studerende på Friluftslinien skal du dog have i mente, at du vil være i Sverige eller Norge i længere perioder af gangen. Et fleksibelt deltidsjob vil være at foretrække. 

Har du andre spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig hver dag mellem 08.00 og 16.00 

Email mail@ppkbh.dk
Tlf. 33 28 80 25

Optagelsesprocessen

Sådan bliver du studerende

1

Du sender din ansøgning

Du kan enten vælge at ansøge via hjemmesiden, på mail eller til infoaftener. Er din ansøgning kvalificeret inviteres du til en optagelsessamtale.

2

Du kommer til optagelsessamtale

Efter samtalen vil du få besked om, hvorvidt du er optaget, ikke optaget eller er kommet på standby-listen.

3

Du bliver optaget

Når vi har modtaget den underskrevne studiekontrakt og har registreret indmeldelsesgebyret, sender vi dig en bekræftelse på din optagelse på Instituttet.

Klar til at ansøge?

Ring hvis du har spørgsmål

Tlf. 33 29 80 25