Header image

Værdier

Vores Værdier

Paul Petersens Idrætsinstitut har et sæt stærke værdier. Disse værdier driver os frem og fungerer som den røde tråd – de studerende, underviserne og ledelsen imellem. Værdierne giver et billede af, hvor Paul Petersens Idrætsinstitut er på vej hen, hvordan vi vil agere for at nå vores mål og hvad vi tror på og forpligter os overfor:

Engagement

Vi er engagerede i vores fag og vores studerende, og vi er begejstrede for idræt og bevægelse. Vi har respekt for forskellighed og er optagede af, at alle bliver en del af fælleskabet – fordi at vi mener, det kan løfte både den enkelte og kollektivet.

Kvalitet

Vi er ambitiøse i forhold til den undervisning, vi tilbyder, og de rammer, vi sætter. Vi stiller krav til hinanden og vores studerende og gennem refleksion, respekt og dialog, stræber vi efter at skabe det bedste grundlag for personlig, faglig og formidlingsmæssig udvikling.

Mod

Vi tør tænke nyt, vi tør tænke anderledes, vi tør skille os ud, vi tør have selverkendelse, vi tør tage ansvar og vi tør bevæge os der, hvor vi flytter personlige og faglige grænser.

Tanke i handling

Praksis er vores udgangspunkt for læring. Vi mener, at den enkeltes faglige og personlige udvikling bør tage udgangspunkt i en forståelse for den uløselige sammenhæng mellem krop, sprog og tanke. Kroppen er vores tilgang til verden og er sammen med ordene og tankerne vejen til dannelse og forandring.

Tradition for fornyelse

Vi værdsætter vores historiske fundament og de værdier, der ligger til grund for Instituttet. Paul Petersens Idrætsinstitut er i sin tid grundlagt på værdier som livsglæde, æstetik, kraft og mod, men det er ikke grundlagt på et enten/eller. I stedet lader vi os inspirere af både/og, og vi forsøger at skabe sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Vi har både tradition for tradition, og vi har tradition for fornyelse.