Paul Petersens Idrætsinstitut

Fag - Friluftslinien

Fagene som er vist for henholdsvis Idrætslinien og Friluftslinien er alle obligatoriske og supplerer hinanden. Fællesfagene er ligeledes obligatoriske for hhv. Idræts- og Friluftslinien. Det betyder, at alle idrætsstuderende har samtlige beskrevne idrætsfag på Idrætslinien og alle friluftsstuderende har samtlige beskrevne friluftsfag på Friluftslinien. Se her for at få mere information vores friluftsvejlederudannelse.

Event & Projektstyring

Faget skal give de studerende kendskab til og erfaring med grundlæggende projektstyringsværktøjer, indsigt i projektverdenen med fokus på idræts- og friluftsrelaterede projekter samt erfaring med at udvikle og kvalificere en projektidé. Faget er bygget op omkring de studerendes egne projekter samt forskellige cases, der udgør grundlaget for at anvende og reflektere over fagets indhold.

Functional Movement

Det centrale i faget er den studerendes bevidsthed om kroppens funktionelle bevægelsesmønstre og i forlængelse heraf, den studerendes evne til at strukturere og gennemføre funktionelle træningsforløb tilpasset og velegnet til forskellige friluftsaktiviteter.

Fysiologi

I Fysiologi skal den studerende erhverve sig indsigt, viden og forståelse inden for kroppens almene fysiologi og arbejdsfysiologi.

Førstehjælp

Formålet er, at den studerende skal kunne udøve livsgivende førstehjælp. Kurset bliver afviklet under de gældende retningslinjer for et 6 timers (12 timer for Friluftslinien) Grundkursus i Førstehjælp.

Havkajak

Danmarks enorme kystlinje taget i betragtning er Havkajak en af grundsøjlerne i det danske friluftsliv. På Paul Petersens Idrætsinstitut arbejdes der med Havkajak som et unikt turredskab, der åbner op for fordybelse i teknik, sikkerhed, naturoplevelser og kulturhistorie. Den studerende skal udvikle sine evner til varetagelse af undervisning i brug af havkajak ved kysten i en reflekteret pædagogisk ramme under hensyntagen til tryghed og sikkerhed for deltagerne.

Kano

Kernen i faget er egenfærdighed og formidling. At være en god kanounderviser kræver et højt egenfærdighedsniveau, både padleteknisk og sikkerhedsmæssigt, men den gode kanounderviser kan også vurdere rutevalg, gruppesammensætning samt egne begrænsninger i forhold til vind og vejr.

Klatring

Klatring er et vigtigt element indenfor en bred forståelse af bevægelse. Vi er skabt til at bevæge os: til at klatre, kravle, hoppe, løfte, hænge og kaste. Bevægelse er fysisk, men også mentalt. Uden bevægelse går livet I stå. Bevægelse hjælper med at stilne sindet. ’En svag krop giver et svagt sind’. Klatring vil blive brugt som et redskab til at tilgå fysisk styrke og teknik, samt mentale forhindringer og barrierer i vores indre som bliver evidente igennem denne bevægelsespraksis.

Kommunikation & Undervisning

Faget Kommunikation & Undervisning har fokus på formidlingen af idræt, bevægelse og friluftsliv. Her lærer den studerende om forskellige undervisningsformer, om hvordan man opbygger undervisningen, og om hvordan man som underviser og vejleder fungerer som person. Det gennemgående tema for undervisningen er, at den studerende selv får lov at undervise, vejlede og modtage feedback på sin undervisning.

Livredning

Livredning skal bidrage til, at de studerende lærer at tænke sikkerhedsaspekter ind i deres kommende virke som vejledere og undervisere. Ydermere skal livredning tvinge den friluftsstuderende til at tænke sikkerhed ind i turplanlægning/opgaveløsning og indholdet kobles med fag som Kano og Kajak. For idrætsstuderende kobles livredning og sikkerhedsovervejelser med svømmeaktiviter.

Mountainbike

Centralt i faget Mountainbike er den studerendes egenfærdighed og den studerendes formidlingskompetence. Herudover vil faget give den studerende et indblik i mountainbiken som et træningsredskab såvel som et legetøj.

Naturlære

Faget Naturlære har fokus på den natur, den studerende i løbet af studiet kommer i kontakt med. Dette foregår gennem en praktisk tilgang, hvor alle sanser bliver taget i brug. Naturlære tager derfor afsæt i vores tilstedeværelse i naturen, hvor de studerende lærer at respektere naturen, anvende naturen som ressource ligesom adgangen til og færden i naturen indgår.

Trekking, Basic & Bushcraft

Trekking, Basic & Bushcraft er fundamentet for alle friluftsaktiviteter. Basisfriluftslivets grundelementer og at kunne begå sig i naturen både ved hjælp af moderne udstyr og ved hjælp af gamle Bushcraftmetoder er grundlæggende for faget. At kunne holde sig tør, varm og mæt er forudsætningen for at have overskud til at hjælpe andre, og det er en forudsætning for at kunne være en god friluftvejleder, uanset hvad aktiviteten måtte være.

Vinterfjeld

Vinterfjeld er et dobbeltstrenget fag, hvor den studerendes egenfærdighed og vejledningsevner skal indgå i et frugtbart samspil. Faget er drevet af praktiske udfordringer på pisten og i fjeldet, og den studerende skal gennem det seks uger lange vinterfjeldforløb arbejde med Telemark og med Turski.

Værkstedsfag

Værkstedsfag handler om respekten for friluftslivets udstyr. Faget handler om den enkeltes evne til at vedligeholde, reparere og bygge sit eget udstyr med interesse for både proces og produkt. Færdigheder i faget opnås gennem gentagende oplevelser, der bliver til erfaringer og automatiseres via udøvelse i forskelligt terræn og klima – dette niveau er ikke nødvendigvis udstyrsafhængig, og på Paul Petersen arbejdes bredt hen mod, at den studerende får oplevelser med meget forskelligt udstyr, for derved at få forståelse for det udstyr, deres kommende elever møder op med.