Header image

Praktik

Praktik

På uddannelsen er der indlagt to ulønnede praktikperioder á en uges varighed. Formålet med praktikforløbene er helt overordnet at give dig mulighed for både at planlægge, gennemføre og evaluere formidling i praksis i en af uddannelsens godkendte erhvervs- og arbejdsrelateret sammenhæng. Formålet er endvidere, at du opnår et brugbart netværk i forhold til dine erhvervs- og karrieremuligheder, efter uddannelsen på Paul Petersens Idrætsinstitut. Du får mulighed for at afprøve didaktiske modeller i praksis og fornemme, hvordan forskellige formidlings- og undervisningsformer virker i forhold til forskellige målgrupper i forskellige situationer. Uddannelsens overordnede målsætning, læringssyn og faglige indhold sættes i spil.