Header image

Erhvervssigte

Erhvervssigte

Erhvervssigte

Paul Petersens Idrætsinstitut tilbyder en idrætsuddannelse på et højt niveau. Uddannelsen giver ret til betegnelsen faglærer, formidler eller konsulent i idræt, friluftsliv og sundhed. Den kvalificerer til ansættelser indenfor en bred vifte af arbejdspladser, der beskæftiger sig med fysisk aktivitet, idræt, sport, friluftsliv, sundhed, formidling, opstart og styring af projekter, samarbejde med kolleger eller servicering af kunder. Målgrupperne spænder vidt fra børn til unge, voksne og ældre samt særlige målgrupper såsom handicappede og overvægtige. Tidligere PP’ere opnår blandt andet ansættelse på følgende arbejdsområder:

Skoler

 • Friskoler, efterskoler og folkeskoler
 • Aftenskoler
 • Daghøjskoler
 • Højskoler

Offentlige institutioner

 • Døgninstitutioner for børn, unge og voksne
 • Plejehjem
 • Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, aldersintegrerede institutioner
 • Fritidsklubber for unge og andre daginstitutionsområder
 • Handicapinstitutioner
 • Offentlig administration af sundhedsvæsen
 • Forsvaret
 • Hospitaler og fysioterapeutklinikker
 • Hjemmehjælp og andre social- og sundhedsfag

Det private erhvervsliv

 • Private firmaer
 • Flere af vores studerende bliver selvstændige og opretter bl.a. teambuilding firmaer og testcentre

Projektansættelser

 • Idræts, sundheds- og friluftsprojekter på selvstændigt initiativ eller i samarbejde med private eller offentlige udbydere.
 • Kommunalt ansat i f.eks. Folkesundhed København

Foreninger

 • Foreninger
 • Idrætsklubber
 • Danseskoler

Andet

 • Butiksarbejde
 • Idrætshaller og svømmehaller
 • Sportsanlæg
 • Fitness Centre
 • Skiinstruktør
 • Sportsklatreinstruktør
 • Erhvervsklatring
 • Legeanlæg og forlystelsesparker
 • Dansk Røde Kors
 • De grønne Bude

Merit

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, kan du få merit på følgende uddannelser med et fuldgyldigt eksamensbevis fra Paul Petersens Idrætsinstitut:

 • Zahle Seminarium, merit for liniefag i idræt
 • Dansk Idræts Forbund, merit til niveau 2 i Diplomtræneruddannelsen.