Header image

Læs mere nedenfor om SU, studiebetaling, optagelsebetingelser og studiestart

 • Uddannelsesstart

  Uddannelsen begynder hvert år den 1. september og varer 10 måneder fordelt over 2 semestre. I årsplanerne nedenfor finder du en oversigt over et studieår på henholdsvis Idræts- og Friluftslinien.
  Årsplan Idræt / Årsplan Friluft

 • Mødepligt

  Du har pligt til at deltage i uddannelsen, som den tilrettelægges af Instituttet. Der er mødepligt til minimum 85% af undervisningen samt til alle praktikforløb. Undervisningen er obligatorisk, og der er mødepligt, det vil sige, at du er forpligtet til at møde til undervisningen og deltage aktivt i de skemalagte undervisningsmoduler. Dette er vigtigt for tilrettelæggelsen og afviklingen af undervisningen, ligesom det er vigtigt for dig, så vi kan sikre, at du tager en kvalificeret uddannelse. På denne baggrund registrerer Instituttet dit fremmøde og dit aktivitetsniveau i de enkelte fag.

 • Studierabat

  Som studerende på Paul Petersens Idrætsinstitut får du naturligvis også et studiekort, der udover at identificere dig som studerende ved Instituttet, også giver visse fordele.

 • Gennemsnitlig studietid / frafaldsprocent

  Ved at kontakte kontoret på Paul Petersens Idrætsinstitut kan du få nærmere information om den gennemsnitlige studietid/frafaldsprocent på uddannelsen

 • Bolig