Header image

Ryge- og Alkoholpolitik

På Paul Petersens Idrætsinstitut gælder følgende rygepolitik:

  1. Det er forbudt at ryge indendørs.
  2. Det er forbudt at ryge i undervisningstiden.
  3. På ture aftales det med underviseren, hvornår der kan indlægges pauser, således at de der har brug for at ryge, har mulighed for det.
  4. Det er forbudt at ryge hash eller tage andre former for stoffer, når man er på Paul Petersens Idrætsinstitut, eller andre steder hvor der foregår undervisning.

På Paul Petersens Idrætsinstitut gælder følgende alkoholpolitik:

  1. Det er forbudt at drikke alkohol i undervisningstiden.
  2. Det er forbudt at drikke alkohol på ture, også udenfor undervisningstiden. Dette skridt er taget, fordi alkohol og sikkerhed ikke kan kombineres.
  3. Med underviserens tilladelse kan der dispenseres fra punkt 2, men kun op til weekender, hvor der efterfølgende er undervisningsfri. Alkohol ses i den forbindelse, som noget der nydes, og ikke som noget der indtages i så store mængder, at det fører til svær beruselse.