Header image

Ansøgningsprocess

Ansøgningsprocessen:

  • Du kan enten vælge at ansøge via hjemmesiden eller ansøge via mail. Er din ansøgning kvalificeret inviteres du til en optagelsessamtale.
  • Efter samtalen vil du få besked om, hvorvidt du er optaget, ikke optaget eller er kommet på standby-listen.
  • Hvis du er optaget har du 14 dage til at underskrive en studiekontrakt, samt indbetale 1.900 kr. i indmeldelsesgebyr.
  • Når vi har modtaget den underskrevne studiekontrakt og har registreret indmeldelsesgebyret, sender vi dig en bekræftelse på din optagelse på Instituttet.
  • Ved evt. udmeldelse skal du være opmærksom på, at du hæfter for hele uddannelsen, skulle du udmelde dig efter 1. oktober og frem til midt juni. Fra studiestart og frem til 30. september, hæfter du kun for indmeldelsesgebyret og de første to månedsrater ved evt. udmeldelse

Forsvarets Civiluddannelse

Hvis du gennem forsvaret har ret til civiluddannelse kan dette bruges hos Paul Petersens Idrætsinstitut. For mere information omkring dette, kontakt Forsvarets job- og uddannelsesrådgiver på 72 81 97 00.