Paul Petersens Idrætsinstitut

Studievejledning

Studievejledning

Der er mulighed for løbende studievejledning, hvor du kan få vejledning omkring forskellige problemstillinger. Det kan være svære perioder i løbet af studiet, eksamenskriser, personlige forhold eller forhold, der relaterer sig til det, der skal ske, når du engang er færdig på Paul Petersens Idrætsinstitut og skal ud på arbejdsmarkedet.

Paul Petersens Idrætsinstitut er kendetegnet ved at have et stort netværk, hvorigennem der er gode muligheder for at formidle jobs, videreuddannelseskurser og andre relevante tilbud. Alle stillingsopslag, der sendes til Instituttet eller som vi bliver gjort bekendt med på anden vis, bliver lagt op på hjemmesiden og på de sociale medier.

Hvert år arrangeres karrierearrangementer. F.eks inviteres oplægsholdere med en omfattende aktuel viden og et stort netværk, som de deler ud af.

Skolebesøg og praktikophold anses ligeledes for at være jobformidlende, idet det kan være en kommende arbejdsgiver, du er i praktik hos.

Praktik

På uddannelsen er der indlagt to ulønnede praktikperioder af en uges varighed. Formålet med praktikforløbene er helt overordnet at give dig mulighed for både at planlægge, gennemføre og evaluere formidling i praksis i en af uddannelsens godkendte erhvervs- og arbejdsrelateret sammenhæng. Formålet er endvidere, at du opnår et brugbart netværk i forhold til dine erhvervs- og karrieremuligheder, efter uddannelsen på Paul Petersens Idrætsinstitut. Du får mulighed for at afprøve didaktiske modeller i praksis og fornemme, hvordan forskellige formidlings- og undervisningsformer virker i forhold til forskellige målgrupper i forskellige situationer. Uddannelsens overordnede målsætning, læringssyn og faglige indhold sættes i spil.

Erhvervssigte

Paul Petersens Idrætsinstitut tilbyder en Idrætsuddannelse på et højt niveau. Uddannelsen giver ret til betegnelsen faglærer, formidler eller konsulent i idræt, friluftsliv og sundhed. Den kvalificerer til ansættelser indenfor en bred vifte af arbejdspladser, der beskæftiger sig med fysisk aktivitet, idræt, sport, friluftsliv, sundhed, formidling, opstart og styring af projekter, samarbejde med kolleger eller servicering af kunder. Målgrupperne spænder vidt fra børn til unge, voksne og ældre samt særlige målgrupper såsom handicappede og overvægtige. Tidligere PP’ere opnår blandt andet ansættelse på følgende arbejdsområder:

 • Friskoler, efterskoler og folkeskoler
 • Aftenskoler
 • Daghøjskoler
 • Højskoler
 • Døgninstitutioner for børn, unge og voksne
 • Plejehjem
 • Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, aldersintegrerede institutioner
 • Fritidsklubber for unge og andre daginstitutionsområder
 • Handicapinstitutioner
 • Offentlig administration af sundhedsvæsen
 • Forsvaret
 • Hospitaler og fysioterapeutklinikker
 • Hjemmehjælp og andre social- og sundhedsfag

 

 • Private firmaer
 • Flere af vores studerende bliver selvstændige og opretter bl.a. teambuilding firmaer og testcentre
 • Idræts, sundheds- og friluftsprojekter på selvstændigt initiativ eller i samarbejde med private eller offentlige udbydere.
 • Kommunalt ansat i f.eks. Folkesundhed København
 • Foreninger
 • Idrætsklubber
 • Danseskoler
 • Butiksarbejde
 • Idrætshaller og svømmehaller
 • Sportsanlæg
 • Fitness Centre
 • Skiinstruktør
 • Sportsklatreinstruktør
 • Erhvervsklatring
 • Legeanlæg og forlystelsesparker
 • Dansk Røde Kors
 • De grønne Bude

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, kan du få merit på følgende uddannelser med et fuldgyldigt eksamensbevis fra Paul Petersens Idrætsinstitut:

 • Zahle Seminarium, merit for liniefag i idræt
 • Dansk Idræts Forbund, merit til niveau 2 i Diplomtræneruddannelsen.